ข่าวกีฬา

ฟีฟ่าจัดหนัก! คอนเฟิร์ม อนุมัติงบประมาณเยียวยา COVID-19 ชาติละ 46 ล้านบาท

Crypto and Banking

We recommend the following high-quality options for secure Bitcoin transactions and online banking services:

BTC and ETH QR code generator websites

This collection comprises of a variety of online platforms, designed to generate QR codes for Ethereum (ETH) and Bitcoin (BTC) addresses. These websites offer a user-friendly interface with step-by-step guides to help users create custom QR codes that serve as a direct channel to their crypto wallet addresses. Users could conveniently use these generated QR codes for transactions, thus making the process of sending and receiving cryptocurrencies faster and more efficient. The collection includes online tools with different features such as customization of QR codes, error correction capability, and optional encryption for extra security. The generated QR codes from these sites can be used in print and digital format which are scannable with most smartphone cameras or QR code scanner apps. These websites work as powerful tools for streamlining cryptocurrency transactions and promoting the wider use of digital currencies.

CRA Login Canada Revenue Agency

CRA Login section including CRA My Account login, CRA representing a client, CRA business login, MyCRA Login and more. Canada Revenue Agency.


Last updated: March 20, 2024
by and Alex Morrell is a senior correspondent at Business Insider covering Wall Street at large.

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศต่างๆ ต้องหยุดชะงักลงไป ส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงทำให้ทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าต้องมีการจัดประชุมฝ่ายบริหารขึ้นมาอย่างเร่งด่วน

โดยล่าสุดทางฟีฟ่าได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะมีการอนุมัติเงินเยียวยา COVID-19 ให้กับประเทศสมาชิกทุกประเทศโดยจะได้ประเทศละ 46 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นจำนวนเงิน 30.9 ล้านบาท เพื่อเยียวยาจากการที่วงการฟุตบอลโลกต้องหยุดชะงักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และอีก 15.45 ล้านบาท สำหรับการพัฒนาฟุตบอลหญิงภายในประเทศ ซึ่งประเทศสมาชิกทุกประเทศจะต้องปฏิบัติตามกฎนี้อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ การอนุมัติเงินเยียวยาดังกล่าว ทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ จะมีการส่งนักตรวจสอบบัญชีเข้ามาตรวจสอบการใช้เงินเยียวยาของแต่ละประเทศอีกด้วย ว่ามีการนำเงินเยียวยาส่วนนี้ไปใช้อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ทางฟีฟ่าได้กำหนดเอาไว้หรือไม่ ซึ่งถ้าหากพบว่าประเทศใดมีการนำเงินเยียวยาดังกล่าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จะโดนลงโทษจากรุนแรงจากทางฟีฟ่าทันที

 

สนับสนุนโดย UFABET